ZAJEDNICA ŠPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA
  ČAZMA

   

  POČETNA O NAMA RIBOLOVNI TERENI KONTAKTI EKOLOGIJA NATJECANJA PROPISI ZAKON ULOV

  RIBOLOVNI PROPISI
  Pravilnik o ribolovu ZŠRD Čazma

  Članak 1.
  Ribolov na vodama Zajednice Čazma uređen je sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu, Planom upravljanja nositelja ribolovnog prava i Pravilnikom o ribolovu usvojenom na Skupštini ZŠRD.
  Članak 2.
  Pravilnikom se dodatno regulira režim ribolova na određenim vodama Zajednice, a nisu u suprotnosti sa Zakonom o slatkovodnom ribarstvu i Planom upravljanja.
  Članak 3.
  Ovlaštenik u cilju zaštite i održavanju ribljih zaliha nalaže slijedeće mjere:
  • Obavezno vraćanje ulovljenih riba vrste šaran, štuka i smuđ, iznad 5 kg tjelesne mase na vodama koje se poribljavaju (Ciglana, Žigić vir, Pajin vir). Navedene vrste riba ispod 5 kg tjelesne mase mogu se zadržati. Mjera o obaveznom vraćanju ne odnosi se na ostale vode.
  • U cilju zaštite ugroženih, strogo zaštićenih vrsta hrvatske ihtiofaune na Ribolovnom području niti jedan primjerak Romanogobio vladykovi = Gobio albipinnatus (bjeloperajna krkuša), ne smije se nakon ulova zadržati, već se neozlijeđena mora vratiti nazad u vodu.
  • Posebno pratiti i evidentirati ulov Aspius aspius (bolen), Cobitis elongatoides (vijun), Cyprinus carpio (samo vretenasti šaran), Leuciscus idus (jez).
  • Dopušta se ulov (uz zabranu vraćanja u vodu): Ameiurus nebulosus (patuljasti somić), Ameiurus melas (crni somić), Carrasius gibelio (babuška), Ctenopharyngodon idella (bijeli amur), Hypophthalmichthys molitrix (bijeli glavaš), Lepomis gibbosus (sunčanica), Pseudorasbora parva (bezribica).
  • Jačanje ekološke svijesti članstva
  • Briga za mrijestilišta
  • Održivo upravljanje ribljom populacijom
  • Na svim ribolovnim vodama obavezno korištenje meredova  i prostirke za ribu, minimalnih dimenzija 90×60 cm,  u cilju zaštite riba od ozljeda tijekom rukovanja nakon ulova te smanjivanja mortaliteta vraćene ribe.
  • Zabranjeno je paljenje tršćaka koji su gnijezdilište mnogih ugroženih ptica.
  • Ograničenje za kadete: dozvoljen ribolov samo s jednim ribolovnim priborom.
  Članak 4.

  Ribolov je dopušten od svanuća do mraka na vodama Ciglana, Pajin vir i Žigić vir. Na reviru Pajin vir, dopušten je noćni ribolov petkom i subotom, ali uz prethodnu najavu kod domara.
  Dozvoljeni dani za ribolov na reviru Vustje - Ciglana su petak, subota, nedjelja te vjerski blagdani i državni praznici.

  Na malom jezeru, pored ribičke kućice, riba se može loviti i mora se vratiti neoštećena nazad u vodu. Na Ciglani se štuka i smuđ zbog male populacije, ne mogu zadržati nego se puštaju u vodu.
  Na drugim vodama za ribolov, vremenskog ograničenja nema. Šaran, štuka i smuđ teži od 5 kg moraju se neoštećeni pustiti nazad u vodu. Za to u ribičkim kolibama služe prostirke.
  Težinska ograničenja ne odnose se na rijeku Česmu, Glogovnicu i lateralne kanale.

  Članak 5.
  Na reviru Pajin vir, ribolov je dozvoljen svaki dan osim srijede. Na reviru Pajin vir, dopušten je noćni ribolov petkom i subotom te uoči blagdana, ali uz prethodnu najavu kod domara.
  Članak 6.
  Na reviru Žigić vir, ribolov je dozvoljen svaki dan, osim ponedjeljka. Na reviru Žigić vir, dopušten je noćni ribolov petkom i subotom te uoči blagdana, ali uz prethodnu najavu kod domara.
  Članak 7.
  Na vodnim revirima iz članka 4, 5, i 6, dopunska članarina za ostale dane iznosi: Ciglana - za članove Štuke 20 kn, za ostale članove ovlaštenika ribolovnog prava - Zajednice, 50 kn.
  Članak 8.

  Pajin vir-za članove Hrvatski dragovoljac 20 kn za dnevni i 20 za noćni ribolov, za ostale članove ovlaštenika ribolovnog prava - 50 kn. Na dijelu kanala nizvodno od brane vrijede ista pravila, za članove Hrvatski dragovoljac za dnevni ribolov 20 kn, za ostale članove ovlaštenika ribolovnog prava - 50 kn.

  Žigić vir-0 kn za članove Amur, za ostale članove ovlaštenika ribolovnog prava –Zajednice, 50 kn. Na reviru Žigić vir, uz dnevnu kartu, naplaćuje se i donacijska od 20 kn.

  Mandino brdo, Srednjak, Okrugljaš, Skrajnji bok, Pobjenička jama , za članove Štuke 0 kn, za ostale članove ovlaštenika ribolovnog prava- Zajednice, 50 kn.

  Članak 9.
  Dnevne dozvole i dopunska članarina uplaćuju se u ribičkim kućicama na revirima Ciglana, Žigić vir i Pajin vir,  u dane ribolova.

  Članak 10.

  Ribič je nakon ribolova, obvezan upisati ulov u svoj karton popisa ulova, ulov pokazati i izvagati pred ribočuvarom ili domarom.
  Članak 11.
  Sve osobe koje se zateknu na ribolovnom području, dužne su se ponašati primjereno športskom ribolovu, a pri pojavi nepravilnosti, zagađenja voda ili uginuća riba, obvezno trebaju obavijestiti službu 911.
  Članak 12.
  Nakon poribljavanja ribolovnih revira, zabranjen je ribolov na puštenu ribu, a to je po važećim propisima, dva dana.
  Članak 13.
  Upravni odbor Zajednice ima pravo zabraniti ili odobriti ribolov na određenom reviru, ukoliko bi bilo potrebe, sukladno Zakonskim propisima. Ukoliko neka od članica donese odredbe koje su suprotne pravilniku i Zakonu, za iste su odgovorni predsjednici članica Zajednice.
  Članak 14.
  Temeljem Zakona o slatkovodnom ribarstvu, svi ribiči su obvezni dostaviti popise ulova do 31. siječnja ovlašteniku, a mjesta za dostavu su članice ZŠRD.
  Članak 15.
  Ovaj Pravilnik stupa na snagu 01.01.2020., a usvojen je na Skupštini ZŠRD Čazma.
      

   

  Na vrh stranice !!!